W Niemczech gwałtownie rosną stawki czynszów.

Bardzo szybki wzrost czynszów w niemieckich miastach sprawia, że rodzą się kontrowersyjne pomysły. Jeden z nich zakłada masowe przejęcie prywatnych mieszkań przez państwo.