Twórca Amber Gold Marcin P. uniewinniony w procesie odwoławczym.

Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił dziś w procesie odwoławczym twórcę Amber Gold Marcina P., oskarżonego o opóźnienia we wpłatach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych w firmie wynagrodzeń.