Treści niepopularne na Wykopie: Rosną oszczędności Polaków

W trzecim kwartale 2018 roku wartość oszczędności gospodarstw domowych zwiększyła się o ok. 23,9 mld zł.