Test przedsiębiorcy i podatek…

Test przedsiębiorcy i podatek cyftrowy przesunięty na po wyborach (2020)
Także dobrze się zastanówcie przy urnie w październiku

https://www.gov.pl/web/finanse/wieloletni-plan-finansowy-panstwa

dokument:
https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/20190416_WPFP_2019-2022.pdf/1f4dabc9-8d24-f7c4-ec06-152f5f9ac8c6

#pis #polska #gospodarka #finanse #gospodarka #pieniadze #dobrazmiana