Tak rośnie rząd Morawieckiego! Rząd PiS dalej najliczniejszy w III RP.

Obecnie w skład rządu wchodzi ponad 100 osób, na co składa się 22 ministrów oraz aż 82 sekretarzy i podsekretarzy stanu. A teraz zgadnijcie kto za to płaci…