Statystyczny Polak wydaje…

Statystyczny Polak wydaje 21491 zł rocznie na utrzymanie państwa

W 2017 roku największe pozycje w rachunku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, to:

Emerytury i renty – 6516 zł
Edukacja – 2324 zł
Opieka zdrowotna – 2310 zł
Pomoc społeczna – 1902 zł
(w tym 619 zł na program „Rodzina 500+”)
Transport – 1753 zł
Wojsko, policja, więzienia, sądy – 1456 zł
Administracja – 1076 zł
Odsetki od długu publicznego – 804 zł
https://for.org.pl/pl/a/5972,komunikat-9/2018-rachunek-od-panstwa-za-2017-rok

Polecam znalezisko:
https://www.wykop.pl/link/4817845/statystyczny-polak-wydaje-21491-zl-rocznie-na-utrzymanie-panstwa/

#polska #ekonomia #gospodarka #neuropa #ciekawostki #finanse