Skarbówka wzmocni kontrole. Urzędnicy zajrzą do każdej faktury

Wszystko wskazuje, że fiskus wzbogaci się o kolejne narzędzi kontroli podatników – Centralny Rejestr Faktur. W przypadku popełnienia błędów, naczelnik skarbówki wezwie do ich skorygowania. Jeśli nie dojdzie do tego w ciągu 14 dni, za każdą pomyłkę podatnikowi grozić będzie mandat 500 złotych.