Samozatrudnieni mają się czego bać

Wszystkie dokumenty staną się tzw. pustą fakturą. Ten, kto ją wystawił, musi zapłacić z niej podatek, bez prawa do odliczenia. Ten, kto ją otrzymał, traci prawo do odliczenia. Każdy musi się też liczyć z co najmniej 30-proc. sankcyjnym VAT, a nawet zarzutami karnoskarbowymi