Rząd utworzy bazę podatników VAT. Numery kont bankowych będą jawne.

Rząd utworzy ogólnodostępną bazę wszystkich podatników VAT. W bazie znajdą się m.in. numery rachunków bankowych wszystkich przedsiębiorców. Przelew dokonany na rachunek inny niż ujawniony w bazie, uniemożliwi zaliczenie kwoty przelewu do kosztów uzyskania przychodu.