Polska pierwszym krajem bylego bloku wschodniego uznanym za „rozwiniety”

Londynska FTSE przeniosla Polske do koszyka krajow rozwinietych (developed) z koszyka rozwijajacych sie jako pierwszy kraj z bylego bloku komunistycznego Europy wschodniej.