PKB wzrósł o 4,7 proc. Inwestycje wystrzeliły w górę [DANE GUS]

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2019 roku o 4,7 proc. rok do roku wobec 4,9 proc. wzrostu w poprzednim kwartale. Dynamika inwestycji zaskoczyła analityków.