Niemcy były nazywane kiedyś…

Niemcy były nazywane kiedyś chorym człowiekiem Europy. Dziś są niekwestionowanym liderem gospodarczym Europy, podczas gdy Francuzi są niechętni reformom i wyrzeczeniom.

Źródło wykresu: https://for.org.pl/pl/d/57b68d84fb6521e8b3bed0dc5a03de07

#neuropa #gospodarka #europa #finanse