Najbogatsze rodziny Florencji w 1472 nadal są najbogatszymi rodzinami w 2018

Zdigitalizowano księgi podatkowe XV wieku i to pozwoliło na zestawienie dochodów rodzin kiedyś i teraz.