Mastercard z grzywną w wysokości 570 mln EUR za naruszenie unijnych przepisów…

Komisja Europejska poinformowała w komunikacie z 22 stycznia, że ukarała firmę Mastercard grzywną w wysokości przekraczającej 570 mln euro za ograniczanie możliwości korzystania przez handlowców z lepszych warunków, oferowanych przez banki z innych krajów Jednolitego Obszaru Gospodarczego