Kraje strefy euro wydrukowały sobie 2 bln 855 mld euro…

…za które skupiły własne długi. Od marca 2015 roku do marca 2017 roku EBC drukował co miesiąc po 80 mld euro. Od kwietnia 2017 roku do grudnia 2017 roku dodruk euro został zmniejszony do poziomu 60 mld euro miesięcznie. Łącznie 2 bln 855 mld euro.