Francuski rząd na kolanach! „Genialny” plan Żółtych Kamizelek

Ogólnokrajowa, skoordynowana akcja wycofywania pieniędzy z banków ma uderzyć w rząd i finanse państwa, co ma zmusić władze do ustępstw.