#finanse #polityka…

#finanse #polityka #bekazkatoli #patologiazewsi #mikroreklama #bekazpisu #polska #neuropa

Członek Rady Polityki Pieniężnej:
„Ważnym elementem budowy pokoju w Europie powinno być moim zdaniem przekonanie, iż oficjalne wyłączenie Polski z obowiązku przyjęcia euro jest jednym z podstawowych warunków zachowania pokoju i uniknięcia wojny, o której w swojej przepowiedni wspominała siostra Łucja.”

https://www.wykop.pl/link/4888419