Emerytura+ przegłosowana

Za dalszym zadłużaniem kraju głosowało 396 posłów, 3 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Pozdro