Ekonomiści: polska polityka gospodarcza prowadzi do scenariusza greckiego

Przekroczenie prawnie dopuszczalnych limitów wzrostu wydatków jest nieuniknione, o ile rząd nie wskaże, gdzie zamierza dokonać znaczących cięć innych wydatków publicznych lub jakich istotnych podwyżek podatków chce dokonać począwszy już od roku 2020 – alarmuje grupa ekonomistów.