Ekonomiści: Polska gospodarka hamuje. Potrzebuje zmiany strukturalnej, by…

Brak wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, spadek nastroju konsumentów i spowolnienie dynamiki produkcji przemysłowej – to symptomy wyhamowania wysokiej dynamiki polskiej gospodarki – oceniają ekonomiści, analizujący sytuację gospodarczą pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera.