Czy firma w Polsce może skanować faktury? Dowiemy się tego po 2023r.

W czasie gdy cywilizowany świat zastanawia się na jakich zasadach dopuścić do ruchu autonomiczne samochody, my zastanawiamy się, czy faktura musi być papierowa. Trudno o lepszą ilustrację naszego miejsca we współczesnym świecie.