Co z majątkiem Palestyńczyków, który został przymusowo przejęty przez…

Stłoczeni w Strefie Gazy spadkobiercy arabskich uchodźców domagają się od Izraela, aby przyznał im prawo powrotu do własnych majątków.