Bank Światowy: Majątek 3 najzamożniejszych Ukraińców opiewa na 6% PKB kraju

„Bardzo trudno jest przeprowadzać reformy, gdy istnieją tak potężne grupy wpływów” – powiedział Cyril Muller. Dodał, że w tej sytuacji Ukraina dogoni Polskę za 50 lat.