5 lat to za mało. Fiskus potrzebuje więcej czasu na ściąganie podatków

Zgodnie z art. 70§1 Ordynacji podatkowej: „Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”. To niewystarczający czas dla fiskusa. NSA potwierdza, że organy mają problem z dochowaniem nawet tak odległych terminów.