WYKOP

https://www.wykop.pl/link/4790957/mfw-zbyt-duzo-panstwa-w-polskiej-gospodarce/

Prywatyzacja wszystkich niefinansowych spółek, które dziś są własnością państwa, przyczyniłaby się do wzrostu polskiej gospodarki o około 9 proc. – oszacowali ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
To jeden z wniosków zawartych w opublikowanym w środę raporcie, podsumowującym doroczny „przegląd” polskiej gospodarki prowadzony przez MFW na mocy artykułu IV statutu tej instytucji.

#polska #ekonomia #gospodarka #wolnyrynek #finanse