Zniesienie podatku PIT umożliwiłoby likwidację 9,2 tys. urzędniczych…

… nikomu niepotrzebnych stanowisk.