Poseł Wilk o ZUSie i najnowszych zmianach

Krótko i na temat. A może by tak Anar…?