Niemcy nielegalnie pomagały swoim firmom. KE wzywa Berlin do odzyskania…

Berlin musi odzyskać przyznaną kilka lat temu nielegalnie pomoc firmom związanym z energetyką. Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą działalności w latach 2012 – 2013.