Gehenna Tomasza Komendy się nie kończy. Na odszkodowanie może poczekać…

Tomasz Komenda będzie walczył w sądzie o co najmniej 10 mln zł odszkodowania za niesłuszne więzienie. Na pieniądze może jednak poczekać kilka lat. Do tego czasu jeszcze kilka razy będzie wzywany przez prokuraturę,